نوشته‌های «nasour»

با برنامۀ google go سریعتر در گوگل جستجو کنید

boorsika.com ۱۷ تیر ۹۷ لینک ثابت دیدگاه ۴۷

تمام برنامه های Go، طبق گفته گوگل برای رسیدن به سه هدف طراحی شده اند: استفاده از اینترنت کمتر، فضای ذخیره سازی پایین و استفاده ی آسان تر.

چگونه با ترازوهای هوشمند شاخص توده بدنی را محاسبه کنیم؟

boorsika.com ۱۱ تیر ۹۷ لینک ثابت دیدگاه ۳۰

ترازوهای هوشمند تنها میزان وزن شما را اندازه گیری نمی‌کنند، بلکه معیارهایی را در اختیار شما قرار می هند که اهمیت آن‌ ها بیشتر از میزان وزن شماست. معیارهای مانند شاخص توده بدنی، وزن خالص، درصد چربی بدن و …