نوشته‌های «soleimani»

بازنمایی«بدن» در سیرفرهنگی فیلم های داستانی عامه پسند

jameaecinema.ir ۰۲ تیر ۹۷ لینک ثابت دیدگاه ۳۳

فیلم های موسوم به «جاهلی» و بعد «پهلوانی» و «قهرمانی» و حتی «معترض» در طیف گسترده و بسیار متفاوتی از لحاظ زیباشناسی سینمایی بدین ترتیب بر پرده می رفتند و جریان سازی می کردند، از «قیصر»(۱۳۴۸) و «داش آکل»(۱۳۴۹) و «رضا موتوری» (۱۳۵۰) مسعود کیمیایی تا «خداحافظ رفیق»(۱۳۵۰) و «تنگسیر» ... »

روانشناسی عشق در فیلم«بهترین پیشنهاد»

jameaecinema.ir ۰۷ بهمن ۹۶ لینک ثابت دیدگاه ۲۳

چرا ژاک دریدا می گوید: آیا آدم کسی را دوست دارد یا چیزی را در کسی دوست دارد؟

مورد عجیب آقای بنجامین «تتلو»

jameaecinema.ir ۲۲ آذر ۹۶ لینک ثابت دیدگاه ۱۱۷

به راستی جامعه و انسان های خاص چه نقشی در مورد بزرگ پنداری تتلو ایفا کرده اند که او را چنین برای برخی سینه چاک و برای برخی مضحک معرفی کرده اند.

بازتاب چهره های مرگ در سینمای فرمان آرا

jameaecinema.ir ۰۵ آذر ۹۶ لینک ثابت دیدگاه ۸۷

فرمان آرا با سه اثر خود تصویر متفاوتی از مرگ ارائه می دهد و سعی می کند تصویر تاریک و مبهم و شاید ترس آور آن را به تصویری دوست داشتنی چون یک بوسه ی کوچک تبدیل کند.

«شوالیه جام ها» ؛پوچی و ناخرسندی و نارستگاری قهرمان

jameaecinema.ir ۲۷ آبان ۹۶ لینک ثابت دیدگاه ۱۷

گاهی به فیلم های سوءاستفاده گر (exploitation movie) نزدیک می شود که ظاهرا دارند چیزی را (مثل خشونت یا بی بند و باری جنسی را) تقبیح می کند، اما با نشان دادن نمونه های آن، به نوعی از آن بهره برداری می کنند.

نگاهی صورتگرا به فیلم«مالاریا»

jameaecinema.ir ۰۳ آبان ۹۶ لینک ثابت دیدگاه ۲۶

موتیف فیلم در«شناختن» و«نشناختن» است .روایت تابعی از ذهن است نه عین .سوژه است نه ابژه. زمان و مکان مطرح نیست .آنها شخصیت های«پویا»هستند نه ایستا .در پایان فیلم دنیا را جور دیگر می بینند و تعریف جدیدی از زندگی دارند.