سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

طنز/چی ثبت‌نام کردیم چی تحویل گرفتیم؟!

lokomotive ghatar.com ۲۶ آبان ۹۷ لینک ثابت دیدگاه ۷۰۴

در حاشیه انتشار خبرهایی از یک شرکت‌ خودروساز داخلی که به مشتریانش گفته به جای خودروی ثبت‌نامی پراید و تیبا تحویل می‌دهد! این خبرها سوژه کارتون مهدی عزیزی برای خبرآنلاین شده است. (بیشتر…)

قیمت خودرو در بازار تهران امروز پنجشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷

nader etehadonline.com ۲۴ آبان ۹۷ لینک ثابت دیدگاه ۱۳۴

آخرین قیمت خودرو (قیمت خودرو تولید داخل و خارجی) در بازار به شرح زیر می باشد.

قیمت خودرو در بازار تهران امروز دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

nader etehadonline.com ۲۱ آبان ۹۷ لینک ثابت دیدگاه ۱۴۷

آخرین قیمت خودرو (قیمت خودرو تولید داخل و خارجی) در بازار به شرح زیر می باشد.

مسیر سبز

قیمت خودرو در بازار تهران

nader etehadonline.com ۱۸ آبان ۹۷ لینک ثابت دیدگاه ۱۰۴

آخرین قیمت خودرو (قیمت خودرو تولید داخل و خارجی) در بازار به شرح زیر می باشد.

قیمت خودرو در بازار تهران

nader etehadonline.com ۱۷ آبان ۹۷ لینک ثابت دیدگاه ۳۷۲

آخرین قیمت خودرو (قیمت خودرو تولید داخل و خارجی) در بازار به شرح زیر می باشد.

قیمت خودرو در بازار تهران

nader etehadonline.com ۱۶ آبان ۹۷ لینک ثابت دیدگاه ۶۹

آخرین قیمت خودرو (قیمت خودرو تولید داخل و خارجی) در بازار به شرح زیر می باشد.

قیمت خودرو در بازار تهران امروز سه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷

nader etehadonline.com ۱۵ آبان ۹۷ لینک ثابت دیدگاه ۱۴۹

آخرین قیمت خودرو (قیمت خودرو تولید داخل و خارجی) در بازار به شرح زیر می باشد.

قیمت خودرو در بازار تهران امروز یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷

nader etehadonline.com ۱۳ آبان ۹۷ لینک ثابت دیدگاه ۱۲۰

آخرین قیمت خودرو (قیمت خودرو تولید داخل و خارجی) در بازار به شرح زیر می باشد.

قیمت خودرو در بازار تهران امروز شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷

nader etehadonline.com ۱۲ آبان ۹۷ لینک ثابت دیدگاه ۱۷۳

آخرین قیمت خودرو (قیمت خودرو تولید داخل و خارجی) در بازار به شرح زیر می باشد.

قیمت خودرو در بازار تهران

nader etehadonline.com ۰۸ آبان ۹۷ لینک ثابت دیدگاه ۱۲۴

آخرین قیمت خودرو (قیمت خودرو تولید داخل و خارجی) در بازار به شرح زیر می باشد.

قیمت خودرو در بازار تهران امروز دوشنبه ۷ آبان ۱۳۹۷

nader etehadonline.com ۰۷ آبان ۹۷ لینک ثابت دیدگاه ۱۳۰

آخرین قیمت خودرو (قیمت خودرو تولید داخل و خارجی) در بازار به شرح زیر می باشد.

قیمت خودرو در بازار تهران امروز یکشنبه ۶ آبان ۱۳۹۷

nader etehadonline.com ۰۶ آبان ۹۷ لینک ثابت دیدگاه ۱۷۳

آخرین قیمت خودرو (قیمت خودرو تولید داخل و خارجی) در بازار به شرح زیر می باشد.

قیمت روز خودرو در بازار تهران

nader etehadonline.com ۰۴ آبان ۹۷ لینک ثابت دیدگاه ۹۶

آخرین قیمت خودرو (قیمت خودرو تولید داخل و خارجی) در بازار به شرح زیر می باشد.

قیمت خودرو در بازار تهران امروز پنجشنبه ۳ آبان ۱۳۹۷

nader etehadonline.com ۰۳ آبان ۹۷ لینک ثابت دیدگاه ۱۲۲

آخرین قیمت خودرو (قیمت خودرو تولید داخل و خارجی) در بازار به شرح زیر می باشد.

قیمت خودرو در بازار تهران امروز چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷

nader etehadonline.com ۰۲ آبان ۹۷ لینک ثابت دیدگاه ۱۳۵

آخرین قیمت خودرو (قیمت خودرو تولید داخل و خارجی) در بازار به شرح زیر می باشد.

قیمت خودرو در بازار تهران امروز سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷

nader etehadonline.com ۰۱ آبان ۹۷ لینک ثابت دیدگاه ۱۶۰

آخرین قیمت خودرو (قیمت خودرو تولید داخل و خارجی) در بازار به شرح زیر می باشد.

قیمت خودرو در بازار تهران امروز یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷

nader etehadonline.com ۲۹ مهر ۹۷ لینک ثابت دیدگاه ۱۸۵

آخرین قیمت خودرو (قیمت خودرو تولید داخل و خارجی) در بازار به شرح زیر می باشد.

قیمت خودرو در بازار تهران امروز شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷

nader etehadonline.com ۲۸ مهر ۹۷ لینک ثابت دیدگاه ۱۴۵

آخرین قیمت خودرو (قیمت خودرو تولید داخل و خارجی) در بازار به شرح زیر می باشد.

قیمت خودرو در بازار تهران

nader etehadonline.com ۲۷ مهر ۹۷ لینک ثابت دیدگاه ۲۷۴

آخرین قیمت خودرو (قیمت خودرو تولید داخل و خارجی) در بازار به شرح زیر می باشد.

قیمت خودرو در بازار تهران امروز پنجشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

nader etehadonline.com ۲۶ مهر ۹۷ لینک ثابت دیدگاه ۱۲۲

آخرین قیمت خودرو (قیمت خودرو تولید داخل و خارجی) در بازار به شرح زیر می باشد.

قیمت خودرو در بازار تهران امروز دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷

nader etehadonline.com ۲۳ مهر ۹۷ لینک ثابت دیدگاه ۲۱۵

آخرین قیمت خودرو (قیمت خودرو تولید داخل و خارجی) در بازار به شرح زیر می باشد.

قیمت خودرو در بازار تهران امروز یکشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۷

nader etehadonline.com ۲۲ مهر ۹۷ لینک ثابت دیدگاه ۲۴۲

آخرین قیمت خودرو (قیمت خودرو تولید داخل و خارجی) در بازار به شرح زیر می باشد.

قیمت خودرو در بازار تهران امروز شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۷

nader etehadonline.com ۲۱ مهر ۹۷ لینک ثابت دیدگاه ۳۱۹

آخرین قیمت خودرو (قیمت خودرو تولید داخل و خارجی) در بازار به شرح زیر می باشد.

قیمت خودرو در بازار تهران

nader etehadonline.com ۲۰ مهر ۹۷ لینک ثابت دیدگاه ۱۰۶

آخرین قیمت خودرو (قیمت خودرو تولید داخل و خارجی) در بازار به شرح زیر می باشد.

قیمت خودرو در بازار تهران امروز چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷

nader etehadonline.com ۱۸ مهر ۹۷ لینک ثابت دیدگاه ۲۵۰

آخرین قیمت خودرو (قیمت خودرو تولید داخل و خارجی) در بازار به شرح زیر می باشد.

قیمت خودرو در بازار تهران امروز سه شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۷

nader etehadonline.com ۱۷ مهر ۹۷ لینک ثابت دیدگاه ۲۳۹

آخرین قیمت خودرو (قیمت خودرو تولید داخل و خارجی) در بازار به شرح زیر می باشد.

قیمت خودرو در بازار تهران امروز دوشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۷

nader etehadonline.com ۱۶ مهر ۹۷ لینک ثابت دیدگاه ۲۳۸

آخرین قیمت خودرو (قیمت خودرو تولید داخل و خارجی) در بازار به شرح زیر می باشد.

قیمت خودرو در بازار تهران امروز شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷

nader etehadonline.com ۱۴ مهر ۹۷ لینک ثابت دیدگاه ۳۵۰

آخرین قیمت خودرو (قیمت خودرو تولید داخل و خارجی) در بازار به شرح زیر می باشد.

قیمت خودرو در بازار تهران امروز چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۷

nader etehadonline.com ۱۱ مهر ۹۷ لینک ثابت دیدگاه ۳۲۷

آخرین قیمت خودرو در بازار تهران به شرح زیر می باشد.

قیمت خودرو در بازار تهران امروز سه شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۷

nader etehadonline.com ۱۰ مهر ۹۷ لینک ثابت دیدگاه ۳۶۶

به گزارش پایگاه خبری اتحاد آنلاین ، آخرین قیمت خودرو در بازار تهران به شرح زیر می باشد.

از “طرح لپ‌لپی ایران خودرو” تا “تحلیل سکه‌ای فارس”

arjang shahraraonline.ir ۲۱ شهریور ۹۷ لینک ثابت دیدگاه ۱۰۳

آذرماه ١٣٩۴ بود که نعمت‌زاده، وزیر صنعت وقت گفت: «با اجرای برجام ۳‌خودروساز از سوئد، آلمان و فرانسه براساس توافق صورت گرفته در ایران حضور می‌یابند و با خودروسازان ایتالیا و ژاپن نیز در حال تفاهم در مراحل اولیه هستیم.» در آن روزها کسی دیگر به پراید و تیبا و ... »

مردم پول خود را به خودرو تبدیل می کنند!

nader etehadonline.com ۱۹ شهریور ۹۷ لینک ثابت دیدگاه ۶۰

این روزها بسیاری از مردم نه برای تامین نیاز شخصی بلکه برای حفظ ارزش پول خود اقدام به خرید خودرو می کنند. این وضعیت منجر به هجوم تقاضا به طرح های فروش خودروسازان شده است.