سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

هدفمند کردن یارانه ها یک اغفال بیش نیست

mosafer khavid.blogfa.com ۱۶ آبان ۸۸ دیدگاه ۱۷

عدالت آن نیست که امکانات خدادادی کشور دردست گروهی قرارگیرد تامنطبق با مطامع سیاسی خود بین ملت توزیع نمایند .
اگرنفت متلق به همه ملت است – که هست –چرادرآمدش رابین همه توزیع نمی کنند تادولت برای تامین مخارجش محتاج مردم گشته و بدین ترتیب مهاری برطلم وتعدی دولت به مردم ، تثبیت ونهادینه شود ؟
گدا پروری تحت عنوان « توزیع عادلانه یارانه ها » که بامکانیسمی پیچیده درجریان اجراست یک اغفال بیش نیست
مدعی درتوجیه امیال پس پرده خود وجود دهک های بالارابهانه کرده تاسیاست تشدید احتیاج دهک های پائین بخودرا دائمی نماید .
بایدپرسید اگردهک های بالاثروت نامشروع دارند چرا مؤاخذه نمی شوند ؟
اگرسیاست های اقتصادی بیماردولتی مسبب تراکم ثروت نزدعده ای می شود ، چراسیاست ها اصلاح نمی شود ؟
واگرتلاش ونبوغ باعث ثروتمندی آنها شده به چه دلیل باید ازسهم خدادادی خود محرومشان کرد ؟
چرانباید سهم آنها بسان دیگران پرداخت ومعادل ویاحتی بیشترش را تحت عنوان مالیات ازآنها بازپس گرفت ؟
همه این « چرا ها » یک پاسخ بیشترندارد وآن اینکه مصلحت در« گل آلود بودن آب است » تابامکانیسم پیچیده ، شفافیت ازبین برود و گداپروی که احتیاج را بهمراه دارد ، تثبیت وهمیانی ازپول بی حساب وکتاب زیر بغل احمدی نژاد قرارگیرد تا اوباتوذیع سیب زمینی وچک پول و……هواداربخرد

شاید این مطالب را هم بپسندید

دیدگاه ها

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of
×

قبل از خروج یه کم وبگردی کن!
وبگردی و خبرگردی با قطار