سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

ج

جدیدترین اظهارنظر درباره کشف ذرات سریعتر از نور و سفر در زمان

nagidid fardanews.com ۰۹ آبان ۱۳۹۰ لینک ثابت دیدگاه ۸۶

سخنگوی بریتانیا در آشکارساز آلیس برخود دهنده بزرگ هادرون در گفتگو با گروه فناوریهای نوین خبرگزاری مهر نتایج آزمایش‌های فیزیکی که نظریه انیشتین را زیر سوال برده و موفق به کشف سرعتی بالاتر از سرعت نور در ذرات نوترینیو شده را مورد بررسی قرار داده است.