سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

دربارهء پرسه زدن در خیابان های طهران

joojooloo qarantineh.blogsky.com ۲۹ اسفند ۸۹ لینک ثابت دیدگاه ۲۰۹

برای هرکس که در طهران ِاکنون زندگی می کند، مقولهء حضور و برخورد با خیابان امری شده ست گریزناپذیر. از بیرون زدن ِروزمره برای تامین زندگی که جبری ست بر گردن ِهر آدمی به قول ِکارل مارکس تا به هر دلیل ِبی دلیلی که بگیرید، هرکس به نوبه ای خیابان ... »