سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

دعا، ابراز بندگی یا ابزار زندگی

hassan aghatehrani.com ۱۹ آبان ۸۹ لینک ثابت دیدگاه ۱۰۶

دیده ایم که افرادی مشکلی دارند و مطرح می کنند حالا یا تحت عنوان مشاوره، یا تحت عنوان درد دل مشکلات خود را می گویند و می روند، بعد شنونده و خودش دعا می کنند...