سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

عکس‌های جدید همسر ایرانی ابرو گوندوش

dell eghtesadeiranonline.com ۰۴ دی ۹۲ لینک ثابت دیدگاه ۱۰۶۳

اِبرو گوند‌ش، خوانند‌ه معروف ترکیه‌ای با یک جوان ایرانی ازد‌واج کرد‌. این خبر د‌ر ابتد‌ا شایعه قلمد‌اد‌ شد‌ اما پس از مد‌تی و با حضور این خوانند‌ه د‌ر ایران، شایعه به یک خبر واقعی تبد‌یل شد‌. آن جوان ایرانی که 10 سال از همسرش کوچک‌تر بود‌، علیرضا ضراب نام داشت.

عكس:خواننده زن ترك در كرج

aidaf iusnews.ir ۲۰ مرداد ۸۹ لینک ثابت دیدگاه ۸۷۰

به گزارش البرز چندی پیش موضوع ازدواج ابرو گوندوش خواننده 36ساله ترکیه ای با تاجرزاده 27ساله ایرانی به تیتر نشریات و رسانه های ترکیه ای تبدیل شد بگونه ای که ازدواج این دو به یکی از پرحاشیه ترین ازدواج های هنری در سالهای گذشته تبدیل شد.