سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

گندي که زده شد و بويي که بايد بلند مي شد

hamzeh shieah.parsiblog.com ۱۲ مرداد ۸۸ لینک ثابت دیدگاه ۱۷

اصلا باورم نمي شد ابطحي کسي که اصلا کراهت داشتم اسمش را ببرم خودش را در مقابل همه لخت کند، کسي که خوب بلد بود روي همه چيز پوشش بگذارد، (البته او سرش را زير برف مي کرد ولي ما که کور نبوديم ) خوشحالم از اين که اعتراف کردند ... »