سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

ابله / ذن تاروت

raghu oshocenter.org ۱۹ بهمن ۸۸ لینک ثابت دیدگاه ۲۶

ابله باش به مفهوم تائو ، به مفهوم ذن . کوشش نکن که دیواری از دانش پیرامون خودت ایجاد کنی