سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

“ابلیس تهران” دستگیر شد!

lokomotive asriran.com ۰۱ تیر ۹۳ لینک ثابت دیدگاه ۱۰۸۲

«ناصر» فردای آن روز نیمه های شب به در خانه «مریم» مراجعه کرد و با ترفندی توانست وارد خانه شود و با بستن دست و پای آزاده، مادرش را مورد آزار و اذیت قرار داد و از آنچه بر سر «مریم» آورده بود، فیلم گرفت و همین بهانه ای شد ... »