سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

بي‌قانوني دريافت كرايه 100 توماني در خطوط BRT

Neo ilna.ir ۰۵ مهر ۸۹ لینک ثابت دیدگاه ۸۱

اتوبوسراني قادر به پرداخت ما‌به‌التفاوت 25 تا 300 تومان نبوده و شهرداري به كمك دولت ديگر اميدوار نيست،به نظر مي‌رسد شهرداري از راههاي ديگري مانند دريافت بليط‌ بيشتر از مردم به دنبال جبران اين مابه‌تفاوت باشد.