سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

7 گناهی که موجب می شود دعا قبول نشود

aidaf qudsonline.ir ۲۵ دی ۹۱ لینک ثابت دیدگاه ۵۸۷

خیلی اوقات ما حاجاتی را از خدا طلب می کنیم ولی مقبول درگاه خداوند قرار نمی گیرد. اگرچه برخی مصلحت ها در استجابت ویا عدم استجابت دعا وجود دارد اما امام سجاد علیه السلام از هفت گناه یاد می کنند که موجب رد دعا می شود :گناهانی که دعا را ... »