سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

تـاثـيـر ازدواج بـر سـلامت روان

banel2 salamatiran.com ۳۰ مهر ۹۰ لینک ثابت دیدگاه ۱۹۸

زندگي مرد و زن شامل مراحل رشد رواني، اجتماعي، جسمي و جنسي است؛ يعني سن تقويمي به اضافه رشد رواني، فرهنگي و اجتماعي. انسان‌ها در هر دوره از زندگي خود نيازهاي خاصي دارند؛ در كودكي هيجان، در نوجواني هويت‌يابي و در جواني استقلال‌طلبي و يافتن شريكي كه بتوانند از نظر ... »

مهاجرت مهمترين شكل تحرك مكاني جمعيت است

freenewsagency iscanews.ir ۱۷ مهر ۸۹ لینک ثابت یک دیدگاه ۷۲

مهاجرت به مثابه ادامه منطقي توزيع و تركيب نهايي و جابه جايي جمعيت در مكان جغرافيايي مهمترين شكل تحرك مكاني جمعيت است و در طول تاريخ وجود داشته و در برخي از مراحل تكامل اجتماعي و فرهنگي و تاريخي اهميت بسزا پيدا كرده است. فريده سلطاني فر از دانشجويان ممتاز ... »

خودکشـي در زنـان رو به افـزايـش است

freenewsagency salamatiran.com ۰۷ مهر ۸۹ لینک ثابت دیدگاه ۸۹

90 درصد خودکشي‌ها در کشورهاي غربي به دليل بيماري‌هاي روان‌پزشکي است و اين در حالي است که در مشرق زمين که ايران را هم شامل مي‌شود،.. اين ميزان به 40 تا 50 درصد مي‌رسد. دکتر مهدي حسن‌زاده، روان‌پزشک و داراي فلوشيپ پيشگيري از خودکشي مي‌گويد: «عوامل اجتماعي و فرهنگي در ... »