سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

خاموش کردن سیستم در زمان معیّن

linkxlink dailylink.ir ۱۰ اسفند ۹۰ لینک ثابت دیدگاه ۱۰۳

ترفند و تکنیک خاموش کردن سیستم در زمان معیّن و اجرای برنامه ها از طریق RUN