سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

دو عکس از ایراندخت، دختر زیبای احمدشاه قاجار

nasour zibashahr.com ۱۴ شهریور ۹۴ لینک ثابت دیدگاه ۱۳۸۵

محمدرضا پهلوی زمانی که در سوئیس بود ایراندخت را می بیند و سخت دلباخته او میشود. زمانی که به ایران بر میگردد با پدر خود رضاشاه، ازدواج با ایراندخت را مطرح می کند اما مخالفت می شود، رضاشاه معتقد بود آب پهلوی و قاجار به یک جوی نمی رود…