سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

یک دختر با جهزیه کامل برای خبرنگار عراقی

dell parsine.com ۰۱ دی ۸۷ لینک ثابت دیدگاه ۱۸

احمد سلیم جوده رئیس قبیله "جوده" که بزرگترین قبیله در کرانه باختری در فلسطین محسوب می شود، اعلام کرد: قبیله وی آماده است تا یکی از دختران شایسته خود را با جهزیه کامل به عقد منتظر الزیدی، -خبرنگار عراقی که کفش خود را به سمت بوش پرتاب کرد،- درآورد.