سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

برای “احمد عزیزی” دعا کنید

lokomotive aftabnews.ir ۱۷ اسفند ۹۳ لینک ثابت دیدگاه ۳۰۲

گوشه بیمارستان چند طبقه شمال شهر کرمانشاه یک تخت ویژه هست، تختی که دیگر یک نفر بر آن حق آب و گل دارد.