سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

خطرات لامپ کم‌مصرف و آنتنهای موبایل

pershianf alef.ir ۱۳ اردیبهشت ۹۱ لینک ثابت دیدگاه ۱۶۱

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با تاکید بر لزوم حفاظت مردم در برابر پرتوها بر احتمال خطرات ناشی از تابش پرتوی ماورای بنفش، لامپ های کم مصرف،....