سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

گياهان آپارتماني را فراموش نكنيد

falafeel aghayi.blogfa.com ۱۵ فروردین ۸۹ لینک ثابت دیدگاه ۱۸

بيشتر خانواده‌هايي كه داخل منزلشان گياهان آپارتماني پرورش مي‌دهند، هنگام تعطيلات و مسافرت همواره نگران آبياري آنها مي‌شوند. برخي مسووليت آبياري را به همسايه‌ها و يا دوستان و آشنايان مي‌سپارند؛ ولي بعضي ديگر كه چنين امكاناتي را ندارند يا دوست ندارند اين كار را به ديگران بسپارند، هنگام برگشتن از ... »