سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

فرمول موفقیت استاد بهروز فروتن

semi appyad.ir ۰۱ اردیبهشت ۹۷ لینک ثابت دیدگاه ۲۹

در این برنامه با عنوان فرمول موفقیت نهایی و با مصاحبه اختصاصی استاد بهروز فروتن، همراه شما هستیم. در این برنامه دکتر رضا یادگاری (ناپلئون هیل ایران) با استاد بهروز فروتن همراه می شود تا از تجربیات، تلخی ها و شیرینی های زندگی بهروز فروتن برای شما صحبت کنند. در ... »

فرمول موفقیت پروفسور محمود رضوانی

semi appyad.ir ۲۱ فروردین ۹۷ لینک ثابت دیدگاه ۶۵

فرمول موفقیت پروفسور محمود رضوانی در این برنامه با عنوان فرمول موفقیت نهایی و با مصاحبه اختصاصی پروفسور محمود رضوانی ، بنیان گذار ترجمه همزمان در ایران همراه شما هستیم. در این برنامه دکتر رضا یادگاری (ناپلئون هیل ایران) با پروفسور محمود رضوانی همراه می شود تا از تجربیات، تلخی ... »