سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

چگونه صدای اگزوز پراید یا ۲۰۶ را عوض کنیم؟

anzal irmix.ir ۲۰ مهر ۹۸ لینک ثابت دیدگاه ۲۸

صدای وسایل نقلیه در درجه اول از موتور و سیستم اگزوز نصب شده تأثیر می گیرد. موتورهای با حجم بیشتر، اگزوز بیشتری تولید می کنند که به طور معمول صدا را عمیق تر کرده و باعث افزایش حجم آن می شود. سیستم های اگزوز نصب شده می توانند صدای خروجی ... »