سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

تأثیر نیچه بر اگزیستانسیالیسم

nasour nasour.net ۰۵ شهریور ۸۸ لینک ثابت دیدگاه ۲۳

اگر به عمق اعتقادات نفوذ کنیم، درخواهیم یافت که تمام ارزش‌ها بی‌پایه و عقل ناتوان است. هر اعتقاد به صحت و درستی هر چیز ضرورتاً نادرست است. چون جهان حقیقی وجود ندارد. والاترین ارزش‌ها خودشان را نابود می‌کنند و هدفی در کار نیست، چرا که هیچ وقت پاسخی نمی‌یابند. اما ... »