سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

بادامچیان: دوره رأی با کیک و ساندیس گذشت

ronaldo fararu.com ۱۳ اردیبهشت ۹۶ لینک ثابت دیدگاه ۸۰

دولت روحانی اگر هیچ کاری نتوانست انجام بدهد، همین که آرامش را به جامعه برگرداند و فضای امنیتی را از دانشگاه‌های ما بیرون کرد کار بزرگی کرده است، همین که توانست ایران را بعد از چند ‌سال از انزوا دربیاورد و سیاست بین‌المللی یک‌بار دیگر رنگ و بو گرفت، جای ... »