سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

من رسماً از بزرگسالي استعفاء مي دهم!!!

alehabib khakm.blogfa.com ۰۲ فروردین ۸۸ لینک ثابت دیدگاه ۱۹

بدين وسيله رسمًا از بزرگسالي استعفاء مي دهم و مسئوليت هاي يك كودك 8 ساله را قبول مي كنم. مي خواهم به يك ساندويچ فروشي بروم و فكر كنم كه اينجا يك رستوران 5 ستاره است. مي خواهم فكر كنم شكلات از پول بهتر است، چونكه مي توانم آن را ... »