سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

عكس » بالشت سايت هاي معروف جهان

freenewsagency freetimes24.wordpress.com ۲۸ تیر ۸۹ لینک ثابت دیدگاه ۳۰۷

عكس » بالشت سايت هاي معروف جهان

بالشت از آلوده ترين اشياء دنيا

Neo noandish.com ۰۸ آبان ۸۷ لینک ثابت دیدگاه ۱۷

اين پژوهشگران نمونه اى از يک متکا را در آزمايشگاه آزمايش کردند.معلوم شد در لايه رويى و در زير آن اکوسيستمى از ميکرب ها زندگى مى کنند.اين مجموعه ميکروب ها مى توانند موجب بروز بيمارى هاى پوستى در انسان شوند.اين ميکروب ها مى توانند، موجب بروز آلرژى شوند و با ... »