سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

آقای مسئول اینترنت! دم خروس یا قسم دروغ؟

banel2 webshahr.org ۰۲ شهریور ۹۰ لینک ثابت دیدگاه ۸۴

چند روزی است که بحث باند اینترنت و غیر قانونی بودن فروش اینترنت به صورت باند محدود دوباره زنده شده و قانون ارایه اینترنت به کاربران مورد تاکید قرار می گیرد که بر اساس آن معیار قیمت اینترنت فقط سرعت بوده و افزودن محدودیت حجمی بر آن اساسا”غیر قانونی است! ... »