سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

مدیر عامل بانک صادرات برکنار شد

nagidid tabnak.ir ۰۶ مهر ۹۰ لینک ثابت دیدگاه ۱۳۶

عزیزی گفت: با توجه به مجموعه بررسی‌های صورت گرفته در کمیته منتخب دولت که به زودی گزارش آن منتشر خواهد شد، مسئولیت قصور مدیریتی مرتبط با پرونده گشایش اعتبارات اسنادی ریالی داخلی (LCهای ریالی) بر عهده بانک گشاینده اعتبار (بانک صادرات) بوده که نظارت و کنترل داخلی برای گشایش لازم ... »