سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

تومان از پارسی سبقت گرفت

profan news2.blogfa.com ۰۷ مرداد ۹۰ لینک ثابت دیدگاه ۱۵۳

نتایج نظرسنجی اینترنتی بانک مرکزی برای واحد پول ملی کشور تاکنون که نظر بیش از 29 هزار نظر به ثبت رسیده است، از پیشتاز شدن تومان برای واحد پول اصلی ملی کشور حکایت دارد.

دستكاری تابلوی ایرنا در آرای مردم

lokomotive ayandenews.com ۲۸ تیر ۹۰ لینک ثابت دیدگاه ۱۷۸

البته اعتبار كل نظرسنجی بانك مركزی و میزان آمار اعلام شده با ترددیدهای جدی مواجه است و آینده در گزارشی مشروح به آن خواهد پرداخت. اما اینكه ایرنا یكباره 16 درصد آرا مردم را جابجا كند نیز قابل توجه است. اما رقم 99درصد نیز ناشی از گرد كردن درصدها توسط ... »