سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

تغییر گفتمان رئیس جمهور کاملا محسوس است!!

ronaldo tabnak.ir ۰۷ تیر ۹۰ لینک ثابت دیدگاه ۲۱۴

برخی دوست دارند، مجلس در راس امور نباشد تا بتوانند آنگونه که دوست دارند، رفتار کنند. ظرفیت مجلس برای مقابله با جریان انحرافی بسیار بالاست و اگر به کار افتد، اثرات آن را خواهیم دید، ولی مجلس با تدبیر عمل می کند و منفعلانه برخورد نکرده است. دلیل نگرانی و ... »