سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

نمادی از شکوه “طهران قدیم” در خیابان استانبول

faezeh asrislam.com ۰۵ شهریور ۹۹ لینک ثابت دیدگاه ۱۹۴

آن طرف چهار راه چشمم به دیواری خیره شد که صدها بار دیده بودمش، اما هرگز به تابلوی خیلی قدیمی...