سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

در مصائب یک قایق شناور در زمان

ahmadipuya hastshab.wordpress.com ۱۸ اردیبهشت ۸۸ لینک ثابت دیدگاه ۱۷

نگاهی به فیلم  سرگذشت عجیب بنجامین باتن "ای کاش زمان به عقب باز می گشت تا پسرهایی که به جنگ رفته‌اند، بازگردند و کشاورزی کنند. ای کاش پسر من هم بازگردد..." این دیالوگ ساعت‌ساز نابینا، خط اصلی آخرین فیلم فینچر است. بازگشت زمان به عقب و تصحیح رونداتفاقات جاری، رویایی ... »