سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

سخنان آموزنده بنجامین فرانکلین

iranmanesh sms.buchil.ir ۰۳ آذر ۹۴ لینک ثابت دیدگاه ۱۲۲

انسان می تواند دو دقیقه بدون هوا، دو هفته بدون آب، سه هفته بدون غذا و یک عمر بدون پول زندگی کند، ولی نمی تواند یک لحظه بدون اندیشه و ...بنجامین فرانکلین