سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

اراده آزاد و آزمایش های بنجامین لیبت

nasour nasour.net ۰۸ آبان ۹۰ لینک ثابت دیدگاه ۱۴۰

بنجامین لیبت مدعی می شود اگر پالس های تحریک کننده مغز نیم ثانیه قبل از آگاهی ما زده می شوند، پس می توان گفت انسان اراده آزاد ندارد! چرا که این آگاهی است که می تواند اراده و انتخاب را به همراه بیاورد...