سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

تعجب همگان از زایمان مخفیانه یک دختر 14 ساله در حمام +عکس

pardad pardad.ir ۱۰ مهر ۹۱ لینک ثابت دیدگاه ۱۱۶۴

اين دختر هنگاميکه دچار درد زايمان شد به جاي درخواست کمک به تنهايي اقدام به وضع حمل کرد و سعي کرد با استفاده از قرار دادن حوله اي بين دندانهايش و چسب زدن بر دهان مانع از فرياد زدن خود شود. او بند ناف بچه را با يک ...