سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

تصميم گيري براي دريافت بنزين آزاد با کارت سوخت

Neo iribnews.ir ۱۰ آذر ۸۸ لینک ثابت دیدگاه ۱۵

در صورت صلاحديد و رفع مشکل محاسبه بنزين آزاد و يارانه اي از يکديگر، اين کار انجام خواهد شد.