سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

شناسایی 58 بیماری نادر در ایران

nagidid asriran.com ۰۵ آبان ۹۰ لینک ثابت دیدگاه ۵۹

وی افزود: بنا بر هماهنگی‌های وزارت بهداشت با سازمان ثبت احوال، برای هیچ نوزادی تا زمان ارایه نتیجه آزمایش خون برای کنترل فاکتور pku، شناسنامه صادر نمی‌شود.