سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

“بهار عربی” و هزینه هایی که ایران و ترکیه دادند

kalaqnews asriran.com ۰۵ اردیبهشت ۹۱ لینک ثابت دیدگاه ۸۳

به جرأت می توان گفت که در طول دهه گذشته جایگاه ایران در افکار عمومی کشورهای عربی تا این اندازه دچار آسیب نشده،هر چند باید اعتراف کرد که رابطه ایران اساساً با حکومت های عربی هیچگاه خوب نبوده است.