سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

دومین اسکار فرهادی + متن پیام کارگردان که توسط انوشه انصاری خوانده شد(تصاویر)

delbastegi rokhonline.com ۰۹ اسفند ۹۵ لینک ثابت دیدگاه ۱۴۶

اسکار امسال که تحت الشاع فرمان مهاجرتی ترامپ قرار گرفته بود با واکنش گسترده رسانه های دنیا مواجه شد.