سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

نماز و بهداشت روانی (نماز و آنتی بیماری )

ronaldo rmn58.blogfa.com ۲۲ مرداد ۹۱ لینک ثابت دیدگاه ۴۷

سوالی که از نوجوانی و جوانی مرا کم و بیش مشغول خود میکرد این بود که در مسیر تهذیب نفس و خود شکوفایی استعدادها و رسیدن به هدف نهایی پله و قدم اول چیست که اگر انسان پا دراین وادی بگذارد امروزش از دیروزش بهتر و مراحل بعدی متوقف به ... »