سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

توجه به نکاتی در مطالعات جنبی

hassan aghatehrani.com ۱۱ اردیبهشت ۹۰ لینک ثابت دیدگاه ۵۸

برخی تصوّر می‌کنند حافظه یک انبار است، انباری که باید دائماً آن‌را پُر کند... امّا آدمی که رشید باشد در بهره‌برداری از حافظه خود دقّت می‌کند... حاضر نیست هر‌چه شد در آن سرازیر کند...