سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

غسالخانه جای کودکان نیست !

mahdi-majaleh parsine.com ۱۷ مرداد ۸۹ لینک ثابت دیدگاه ۳۷۵

در میان راه و در سالن بین‌راه، چند جنازه‌ دیگر را هم دید که کفن شده بودند. جنازه‌های کفن شده توسط یک ریل از سالن غسالخانه به سالن میانی حرکت داده می‌شدند. کودک وحشت‌زده این بار بی‌حال از غسال‌خانه خارج شد. اما بی‌دقتی‌ موجود در خصوص مسائل مربوط به روح ... »