سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

آخرين برگ پرونده بهنود شجاعي

dell etemaad.ir ۲۰ مهر ۸۸ لینک ثابت یک دیدگاه ۲۱

زماني که او در برابر مادر احسان قرار گرفت زانو زد و التماس کرد. بهنود آخرين جملاتش را گفت؛ «من مادر ندارم. تو براي من مادري کن.» اما اين جملات هم نتوانست در مادر احسان کارساز باشد. بهنود با رنگ پريده و در حالي که پاهايش را روي زمين مي ... »