سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

لحظات اعدام بهنود شجاعی از زبان وکیلش: بهنود شجاعی مقابل چشمانم اعدام شد

dell mohegh.blogfa.com ۱۹ مهر ۸۸ لینک ثابت یک دیدگاه ۲۸

مادر مقتول گفت باید طناب دار را به گردن بهنود بیاندارید. بهنود به بالای چوبه دار رفت و طناب را به گردنش انداختند. چند ثانیه ای نگذشت که مادر و پدر مقتول به سمت چارپایه رفتند و آن را از زیر پای بهنود کشیدند. بهنود به ملکوت اعلی پیوست.