سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

شما هم مشتریان را گمراه می کنید؟

jooloo weblogma.com ۱۰ اردیبهشت ۹۳ لینک ثابت دیدگاه ۲۳

Google Analytics نمونه هایی از تجربه های ناموفق بازاریابی اینترنتی را در زندگی واقعی؛ توسط یک سری فیلم در شبکه یوتیوب نشان می دهد. این فیلم اشتباهات یک فروشگاه اینترنتی را در یک فروشگاه واقعی مواد غذایی نشان می دهد.