سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

چرا پسرها مي توانند بدون اجازه پدر ازدواج كنند ولي دخترها نمي توانند؟

moshk moshk.ir ۰۲ تیر ۹۰ لینک ثابت دیدگاه ۱۴۵

چرا پسرها مي توانند بدون اجازه پدر ازدواج كنند ولي دخترها نمي توانند؟ اگر جواب شما اينه كه پسرها منطقي تر هستند ولي دخترها احساسي. لطفا بفرماييد همه پسرها كه منطقي نيستند و همه دخترها هم احساسي نيستند پس چرا با اين حال باز در قانون اين مسئله در نظر ... »