سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

چطور چربي بدن‌مان اندازه‌گيري بگيريم؟

freenewsagency hamshahrionline.ir ۰۹ دی ۸۹ لینک ثابت دیدگاه ۲۱۲

خيلي از ما از ديگران مي‌شنويم كه چاق شده‌ايم يا در هنگام نگاه در آينه احساس مي‌كنيم وزن‌مان اضافه شده است. اما آيا راهي عيني وجود دارد كه به اين سوال پاسخ داد. اندازه‌گيري وزن بدن به شكل قديمي گر چه هنوز هم معيار خوبي است، اما اين وزن كل ... »