سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

گاف در تهران ، بهت و حیرت در بیروت!

nagidid tabnak.ir ۱۳ اردیبهشت ۹۱ لینک ثابت دیدگاه ۳۰۲

قرار است محمدرضا رحیمی ، معاون اول رئیس جمهور در آینده نزدیک به لبنان برود. از همین رو ، مقامات ایرانی ، پیش نویس توافقنامه های دوطرف را به بیروت فرستاده اند اما گاف آنها توجه مقامات و رسانه های لبنانی را برانگیخته است