سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

نگهی جامعه شناختی به« بیست و یک روز بعد»/«رفاقت و عاطفه»و تأثیری،ناآگاهانه وتدریجی

soleimani jameaecinema.ir ۲۳ مرداد ۹۶ لینک ثابت دیدگاه ۲۴

قهرمانان فیلم این تعریف که « کودک عضوی از جامعه تعریف می شود که هنوز به دلیل عدم تجهیز به مهارت های اجتماعی مورد نیاز نقش ها، نقشی مؤثر در سازمان اجتماعی ندارد.» را مردود جلوه می دهند چرا که کودکان این اثر مهم ترین ویژگی شان ایثار و مردانگی ... »