سایت قطار وبگردی، خبرگردی و اشتراک لینک

مبارزه با پيژامه پوشان

tantalize jamejamonline.ir ۲۴ آذر ۸۷ لینک ثابت دیدگاه ۱۶

دولتمردان چين تلاش گسترده اي را براي برخورد با مردان پيژامه پوش اهل شانگهاي آغاز كرده است. مردان شانگهاي كه علاقه زيادي دارند با لباس راحتي از قبيل پيژامه در اماكن عمومي ظاهر شوند.